Responsive image
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ธ.ค. 2566 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 ม.ค. 2566 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 ธ.ค. 2565 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
03 มี.ค. 2565 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
08 พ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
03 มี.ค. 2564 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
28 ม.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
01 ต.ค. 2561 อุตรดิตถ์ บ้านโคก อบต.นาขุม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ตั้ง : 333  หมู่  1  ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  53180  
โทรศัพท์ : 0-5581-2064   แฟกซ์ :0-5581-2065  E-mail : Nakum1@hotmail.com